KRISTIEN'S

opleiding en trainingen

ENERGETISCHE ANATOMIEEnter the name for this tabbed section: gronding & chakra's

Gronding en Chakra's

Stacks Image 1902

Energetische Anatomie deel 1 : Gronding en Chakra's training. Informatief en ervaringsgericht.

Deze training bestaat uit 4 lessen en geeft de deelnemers niet enkel de basisinformatie over gronding en chakra's, maar biedt vooral de gelegenheid om het krachtveld in het eigen lichaam te beleven. Te vaak wordt het werken met chakra's beperkt tot visualisatie en wordt er geen intern referentiekader opgebouwd.
Het is net dit referentiekader dat de mogelijkheid biedt het werken met chakra's te integreren in het dagelijks leven of professioneel functioneren.
De informatie van de werking van de chakra's wordt steeds zo nauw mogelijk in verband gebracht met het interessegebied van de deelnemers: educatief, medisch, zakelijk, spiritueel.

Prijs van deze module bedraagt voor de 4 sessies: 400€ per persoon.

Een mooie en zachte introductie tot deze training zijn de 2 CD's Gronding en de CD Chakra Wellness
.
Alle training sessies duren ongeveer 2 uren. Regelmatig begint een nieuwe groep, zoals gezegd steeds per twee. Het tijdstip van de trainingen kunnen per groep worden afgesproken en vinden steeds overdag plaats. Er zijn geen trainingen tijdens schoolvakanties.
Over het algemeen worden de sessies georganiseerd per groep om de twee weken om de deelnemers de gelegenheid te geven zo maximaal mogelijk de training te integreren.

De trainingen worden gefactureerd en de opgegeven prijzen zijn incl. BTW
Enter the name for this tabbed section: fijnstoffelijke lichamen

Werken met de Fijnstoffelijke Lichamen.

Stacks Image 1968

Energetische Anatomie deel 2 : de fijnstoffelijke lichamen / aura. Informatief en ervaringsgericht.

Deze module bestaat uit 8 of 6 lessen, afhankelijk of je reeds module 1 volgde of niet.
Zelfs voor personen die ervaring hebben met de chakra’s, blijkt het meestal zeer zinvol te leren werkelijk te kunnen stuwen vanuit de chakra’s of “een veld” neer te zetten.
Vandaar dat er 2 extra lessen worden ingelast in deze module. 
Er kunnen na de volledige module ook extra proefsessies worden ingelast, zodat men deze techniek optimaal in zijn/haar professioneel vakgebied zou kunnen toepassen.

De fijnstoffelijke lichamen die aan bod komen tijdens deze training zijn:

Fysiek-etherisch lichaam,
emotioneel lichaam,
mentaal lichaam,
astraal lichaam,
hoger mentaal lichaam en
lichaam van de Hogere Wil.

Waarom is inzicht in de werking van de fijnstoffelijke lichamen belangrijk?

-weten “waar” je bent tijdens je meditatie!
-stabiliteit en structuur in het intuïtief ontvangen en doorgeven van je informatie.
-bijkomend perspectief in het werken met “onverklaarbare angsten”, “voortdurend terugkerend gebrek aan aarding”,
“gebrekkige slaap” (deze begeleiding vervangt op geen enkele wijze een medische en/of psychologische behandeling)
-inzichten in de fases van “loslaten” op een dieper niveau
-en zo veel meer wat er individueel kan aanbod komen ...

Prijs van deze module bedraagt voor de 8 sessies: 800 € per persoon.
De prijs voor de bijkomende proefsessies is 100 € per persoon per 2 uren. 


Een mooie instrumentale begeleiding voor de fijnstoffelijke lichamen is de CD "Sacred Spaces".  

Alle training sessies duren ongeveer 2 uren. Regelmatig begint een nieuwe groep, zoals gezegd steeds per twee. Het tijdstip van de trainingen kunnen per groep worden afgesproken en vinden steeds overdag plaats. Er zijn geen trainingen tijdens schoolvakanties.
Over het algemeen worden de sessies georganiseerd per groep om de twee weken om de deelnemers de gelegenheid te geven zo maximaal mogelijk de training te integreren.

De trainingen worden gefactureerd en alle opgegeven prijzen zijn incl. BTW
Enter the name for this tabbed section: healing & reading

Healing / Reading

Stacks Image 2017

Energetische Anatomie deel 3 : helen en lezen (healing and reading) Informatief en ervaringsgericht.

Deze derde module bestaat uit 5 sessies.
Hiervoor dien je eerst module 2 gevolgd te hebben, omdat het lezen en helen van de fijnstoffelijke lichamen deel uitmaken van deze module.
Wat komt er zo al aan bod?

Het leren aanspreken van de healingkanalen binnen jezelf.
Werken rondom basishouding van "getuige" zijn.
Grenzen behouden.
Uitzetten van een veld.
Hoe de energie te lezen.
De verschillende fases fysiek/chakra's en de fijnstoffelijke lichamen herkennen en duiden.
Het leren hanteren van je innerlijke codes.

En natuurlijk het leren stromen van je energie, terwijl jezelf goed gegrond blijft.

Prijs van deze module bedraagt voor de 5 sessies: 500€ per persoon
De prijs voor de bijkomende proefsessies is 100€ voor 2 uren, per persoon


Ook hier kan je als voorbereiding/begeleiding mijn CD's gebruiken: Gronding en Chakra Wellness voor jezelf.
De instrumentale CD's Chakra Dreams en Sacred Spaces kunnen gebruikt worden als achtergrondmuziek voor jezelf of terwijl je werkt met anderen.

Alle training sessies duren ongeveer 2 uren. Regelmatig begint een nieuwe groep, zoals gezegd steeds per twee. Het tijdstip van de trainingen kunnen per groep worden afgesproken en vinden steeds overdag plaats. Er zijn geen trainingen tijdens schoolvakanties.
Over het algemeen worden de sessies georganiseerd per groep om de twee weken om de deelnemers de gelegenheid te geven zo maximaal mogelijk de training te integreren.

De trainingen worden gefactureerd en alle opgegeven prijzen zijn incl. BTW
Enter the name for this tabbed section: channeling

Channeling

Stacks Image 2067

Energetische Anatomie deel 4 : CHANNELING. Leren Channelen. Informatief en ervaringsgericht.

Deze module kan pas gevolgd worden nadat de training van de Fijnstoffelijke lichamen succesvol is voltooid. Dit om op een verantwoorde en zo zuiver mogelijke wijze het kanaal van informatie of het groots mogelijk potentiëel bij iedere deelnemer te kunnen openen.
Deze training bestaat uit 5 lessen. Ook hier kunnen achteraf weer proefsessies worden georganiseerd.

Wat komt er aan bod tijdens deze module?:

  • het leren aanspreken van je bronenergie of je hoogste bron van informatie via een duidelijke techniek.
  • het stabiliseren van dit contact en het evenwicht houden tegenover de opgebouwde structuur van de lichamen en chakra’s.
  • het leren ervaren van de shift, wanneer het contact met de bronenergie plaats vindt en het ervaren wanneer de energie in woorden kan worden omgezet.
  • het leren stabiel houden van de structuur wanneer de boodschap wordt doorgegeven, zodat de kwaliteit van de boodschap zo zuiver mogelijk wordt gehouden.


Het tempo van deze sessies is afhankelijk van de personen die hieraan deel nemen.
Voor sommigen is het een compleet nieuw pad, voor anderen gaat het eerder over het leren stabiliseren van het kanaal. 
In de Masterclass kan er verder worden gegaan in de exploratie van het thema “Channeling”, waarbij ook het contacteren van Meesters, Engelen en gidsen aan bod kan komen. Het goed en stabiel contacteren van de eigen bronenergie blijft wat mij betreft een essentiële voorwaarde om de verdere stappen te zetten.


Prijs van deze module bedraagt voor de 5 sessies: 500 € per persoon.
De prijs voor de bijkomende proefsessies is 100 € voor 2 uren per persoon 
Alle training sessies duren ongeveer 2 uren. Regelmatig begint een nieuwe groep, zoals gezegd steeds per twee. Het tijdstip van de trainingen kunnen per groep worden afgesproken en vinden steeds overdag plaats. Er zijn geen trainingen tijdens schoolvakanties.
Over het algemeen worden de sessies georganiseerd per groep om de twee weken om de deelnemers de gelegenheid te geven zo maximaal mogelijk de training te integreren.

De trainingen worden gefactureerd en alle opgegeven prijzen zijn incl. BTW
Enter the name for this tabbed section: masterclass

Masterclass

Stacks Image 2123

Energetische Anatomie MASTERCLASS : Voor gevorderden. Informatief en ervaringsgericht.

Voor de mensen die na de module 3/1 en/of 3/2 nog een stapje verder willen gaan in de exploratie van de energetisch wereld in en rondom zich. Het aantal sessies wat dit aanbod betreft staat niet werkelijk vast, meestal zijn het teams die op een specifiek ritme blijven doorgroeien.
Graag ga ik hier dieper en energetisch in op wat populaire thema's, die vaak op een te commerciële en zweverige wijze worden aangeboden, waardoor een mogelijke uitnodiging in de diepte soms wordt tegengewerkt. Het doel van deze training is op een open manier deze energetische realiteiten te onderzoeken en een plaats te geven in onze innerlijke beleving.

Wat komt er hier aan bod:

1. Lezen van vorige/parallelle levens -
serial consiousness
2. Toegang tot Akasha kronieken: idem, zeer interessant om te ervaren wat het frequentieverschil is tussen beiden.
3. Contacteren van gidsen: we gaan er gedetailleerd zien hoe de manifestaties zich voordoen, op welk niveau en hoe het niveau een impact heeft op ons energetisch maar ook emotioneel functioneren.
4. Contacteren van Engelen: hier de beide mogelijkheden explorerend om deze te contacteren via eigen bronenergie en via overschaduwing. We gaan hier niet algemeen werken, maar specifiek naar bepaalde Engelen toe.
5. Contacteren van Meesterenergieën.
6. Contacteren van de Begeleiders van het Levensplan: ook zeer boeiend, zij zijn aanwezig op de kruispunten van ons leven en vervullen daarbij een zeer ondersteunende rol.


Ook nu weer is de muziek van de CD's "Chakra Dreams", "Indigo" en "Sacred Spaces" uitgelezen om mee te werken of gewoon als achtergrondmuziek.

Alle training sessies duren ongeveer 2 uren. Regelmatig begint een nieuwe groep, zoals gezegd steeds per twee. Het tijdstip van de trainingen kunnen per groep worden afgesproken en vinden steeds overdag plaats. Er zijn geen trainingen tijdens schoolvakanties.
Over het algemeen worden de sessies georganiseerd per groep om de twee weken om de deelnemers de gelegenheid te geven zo maximaal mogelijk de training te integreren.

De trainingen worden gefactureerd en alle opgegeven prijzen zijn incl. BTW
Nieuwsbrief
Stuur een bericht
Auto Reply
Van harte bedankt voor uw bericht.

Signature (Supports HTML)
Vriendelijke groeten
Kristalan Productions