Kristalan

UNITY IN DIVERSITY - De Kracht van de Tweelingziel

OPLEIDING EN TRAININGEN: CHANNELING

Stacks Image 7421

Channeling

Energetische Anatomie deel 4 : CHANNELING. Leren Channelen. Informatief en ervaringsgericht.

Deze module kan pas gevolgd worden nadat de training van de Fijnstoffelijke lichamen succesvol is voltooid. Dit om op een verantwoorde en zo zuiver mogelijke wijze het kanaal van informatie of het groots mogelijk potentiëel bij iedere deelnemer te kunnen openen.
Deze training bestaat uit 5 lessen. Ook hier kunnen achteraf weer proefsessies worden georganiseerd.

Wat komt er aan bod tijdens deze module?:

  • het leren aanspreken van je bronenergie of je hoogste bron van informatie via een duidelijke techniek.
  • het stabiliseren van dit contact en het evenwicht houden tegenover de opgebouwde structuur van de lichamen en chakra’s.
  • het leren ervaren van de shift, wanneer het contact met de bronenergie plaats vindt en het ervaren wanneer de energie in woorden kan worden omgezet.
  • het leren stabiel houden van de structuur wanneer de boodschap wordt doorgegeven, zodat de kwaliteit van de boodschap zo zuiver mogelijk wordt gehouden.


Het tempo van deze sessies is afhankelijk van de personen die hieraan deel nemen.
Voor sommigen is het een compleet nieuw pad, voor anderen gaat het eerder over het leren stabiliseren van het kanaal. 
In de Masterclass kan er verder worden gegaan in de exploratie van het thema “Channeling”, waarbij ook het contacteren van Meesters, Engelen en gidsen aan bod kan komen. Het goed en stabiel contacteren van de eigen bronenergie blijft wat mij betreft een essentiële voorwaarde om de verdere stappen te zetten.


Prijs van deze module bedraagt voor de 5 sessies: 500 € per persoon.
De prijs voor de bijkomende proefsessies is 100 € voor 2 uren per persoon 
Stuur een bericht
Auto Reply
Van harte bedankt voor uw bericht.

Signature (Supports HTML)
Vriendelijke groeten
Kristalan Productions